Nyt realkreditlån: Hvad kan FleksLife?

Nyt realkreditlån: Hvad kan FlexLife

Det nye realkreditlån er ifølge Realkredit Danmark et fleksibelt alternativ til nuværende realkreditlånstyper. Den store nyskabelse er, at du selv bestemmer, hvor meget du hver måned ønsker at betale i afdrag. Du kan altså afdrage fra 0-100 procent af det normale månedlige afdrag. Lånet har en variabel rente, som fastsættes med 1 – 10 års mellemrum – præcis som du kender fra Flekslån F1 – F10 og løbetiden er op til 30 år. Hver gang lånet får ny rente, bestemmer du, hvor meget du vil betale i afdrag i den kommende renteperiode. Optager du et FlexLife® F3-lån, kan du således regulere din afdragsbetaling hvert 3. år.

Mest interessant for eksisterende boligejere

FlexLife® kan maksimalt udgøre 75 procent af ejendommens værdi og er derfor mest interessant for eksisterende hus- og ejerlejlighedsejere, som ønsker at afdrage noget på deres realkreditgæld, men ikke et fuldt afdrag. Før FlexLife® kunne du vælge 100 procent afdrag eller 100 procent afdragsfrihed. Nu kan du altså vælge f.eks. 35 procent afdrag de første 3 år, intet afdrag de næste 3 år, 100 procent afdrag de følgende 3 år osv.

Derudover skal du have in mente, at hvis du optager et FlexLife® lån, er det et krav, at du skal have afdraget 15 procentpoint af lånet, når de 30 år er gået. Dette er i forhold til den værdi, din bolig havde, da du optog lånet. Det vil sige, at restgælden maksimalt må være 60% af ejendommes værdi på det tidspunkt, hvor lånetilbuddet er givet, når de 30 år er gået.

Tjek om du kan spare på dit boliglån – få op til 3 tilbud fra interesserede banker

 

Dyrere i bidrag

Få ting i denne verden er gratis, og FlexLife® koster da også et højere bidrag end traditionelle Flekslån med afdrag. For et lån op til 60 procent belåning af ejendommens værdi er bidragssatsen for et F5 lån 0,15 procentpoint højere på FlexLife® end på et F5 lån med afdrag.

 

Er FlexLife® en god idé for dig?

FlexLife® tilbyder uden tvivl nogle muligheder og frihedsgrader, som traditionelle realkreditlån ikke kan matche. Det koster dog ekstra i bidrag og spørgsmålet er, om nogen reelt kan planlægge eller forudsige deres liv så langt ud i fremtiden, at de kan få maksimalt udbytte ud af mulighederne i FlexLife®. Typisk løber et realkreditlån i 7 år før det bliver omlagt, så spørgsmålet er, om ændringer i låntagernes liv ender med at ”overhale” fleksibiliteten i FlexLife® med det resultat at der blot er blevet betalt ekstra i bidragssats for en fleksibilitet, som ikke bliver benyttet fuldt ud.