Nyt om renter, coronakrisen og det stigende aktie- og boligmarked

Modsat ”normale kriser” blev den 30-årige realkreditrente mere end fordoblet på to uger i marts 2020, da Coronakrisen ramte. Du kan læse eller genlæse artiklen her

I den industrialiserede verden har regeringerne lavet nødhjælpspakker, hvis værdi langt overgår, hvad man så under f.eks. finanskrisen i 2007. I flere lande har værdien på hjælpepakkerne sågar oversteget nedgangen i økonomien forårsaget af Covid-19. Samtidig har centralbankerne understøttet økonomien ved fortsat at holde renten lav, og købe en stor del af de obligationer, som regeringerne har udstedt for at finansiere hjælpepakkerne. Reelt har man mange steder ”trykt” penge for at betale for krisen.

Både i USA og i Danmark har man ligefrem sat penge direkte ind på borgernes konti. Derfor har mange vellønnede borgere kunne øge deres opsparing, da de er forhindret i at bruge penge grundet nedlukningerne.
Den slags kan skabe inflation. Dog låner staten til negativ rente, der er ledige ressourcer i økonomien grundet krisen og forbrugerpriserne er det seneste år kun steget 0,48%. Altså er det indtil videre ikke et problem.


Hjælpepakkernes betydning for aktie- og boligmarkedet

De mange penge der sendes ud i økonomien, ender til sidst som en indtægt steder, hvor der ikke er et behov for at pengene bliver brugt, og derfor skal de placeres et sted. Med negativ rente i banken og negativ rente på mange obligationer, er aktier og ejendomme det eneste sted, hvor disse penge kan placeres. Hvis man altså skal have et afkast. I de finansielle markeder taler man netop om ”TINA” (There Is No Alternative) som en årsag til, at aktierne stiger.

Det har gjort, at mange nye private investorer er kommet til grundet den negative rente i banken, og det skubber yderligere til stigningerne. Det har skabt noget, der kunne ligne bobler i en række aktier f.eks. Tesla. Markedsværdien af Tesla, der producerede 500.000 biler i 2020, altså under 1% af verdens samlede bilproduktion, er nu 4.700 mia. kr., og dermed højere end værdien af verdens 9 største bilfabrikker tilsammen.

I takt med de stigende aktier steg boligpriserne også. Det skyldes nok, at mange har fået smag for ”mere bolig” efter at de har arbejdet hjemme i store dele af 2020, men det skyldes også de mange penge i økonomien i kombination med de meget lave renter.


Udnyttelse af den lave faste rente

De stigende priser på obligationer har betydet, at et 30-årigt fastforrentet realkreditlån nu kan fås til en rente på 0,63%. Det sker via en 0,5% obligation til kurs 98, så med et overkommeligt kurstab. Dine muligheder for at udnytte/omlægge til den lave faste rente afhænger dog af størrelsen på dit lån, dets løbetid, rente etc. F.eks. kan du få et 20-årigt lån med en obligationsrente på 0%.

Har du et fastforrentet lån med en rente på mere end 1,5% og/eller mindre end 22 år til udløb, bør du derfor tjekke dine muligheder. Husk at næste opsigelsesfrist for indfrielse til kurs 100 er den 31. januar 2021.

Indhent tilbud på boliglån

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud