Nykredit/Totalkredit kundekroner – hvorfor, hvordan og hvor mange?

ÅOP skal oplyses på låneoversigter

Nykredit er ejet af en forening (Foreningen Nykredit), der i princippet ejes af medlemmerne (kunderne). Næsten hele egenkapitalen i Nykredit har indtil nu været penge, Nykredit selv har tjent. Det betyder, at den kapital, der er sikkerhed for de lån Nykredit har udestående i dag, er penge, der er tjent på tidligere kunder. Så Nykredits nuværende kunder ejer en forening, hvis penge er tjent på tidligere kunder. På samme måde vil fremtidige lån skulle sikres med kapital, der er tjent på nuværende kunder.

 

Derfor højere bidragssatser

Nykredit mener ikke selv, at de kan tjene tilstrækkeligt med penge på eksisterende kunder, til at de kan have kapital nok til at opfylde myndighedernes fremtidige krav om kapital. Hvis Nykredit fortsat til enhver tid vil kunne låne ud til boligejere og erhvervsliv vil Nykredit ligeledes have brug for mere kapital end de selv kan indtjene.

Onde tunger vil sige, at Nykredit måske skulle have undladt at købe Forstædernes Bank, der har kostet Nykredit milliarder i nedskrivninger eller undladt at bygge ”Krystallen”, hvor Nykredit, nærmest inden indflytning, har nedskrevet over 500 millioner kroner på værdien af bygningen. Set i bakspejlet var Nykredit dog ikke den eneste finanskoncern, der lavede ”uheldige” investeringer op til finanskrisen. Siden har Nykredit skiftet ud i ledelsen, og den nye ledelse har gennemført en del afskedigelser samt annonceret en markant sænkning af omkostningerne blandt andet ved salg af kontorbygningerne i centrum.

For at vokse har Nykredit brug for mere kapital, og den vil realkreditinstituttet skaffe ved at gå på børsen og sælge aktier i Nykredit. Prisen man kan få for aktier, afhænger af hvor mange penge firmaet, der udsteder aktierne, kan tjene. Nykredit tjener reelt ikke særligt mange penge set i forhold til den mænge kapital, der er bundet i selskabet. Nykredit er derfor bange for, at man med den nuværende lave indtjening vil skulle sælge så mange aktier for at skaffe den nødvendige kapital, at Foreningen Nykredit ikke længere vil være hovedaktionær i Nykredit. Indtjeningen skal derfor hæves, inden man sælger aktier, og det kan ske på to måder: lavere omkostninger som ovenfor og/eller større indtjening på kunder. Derfor højere bidragssatser.

En del af den større indtjening, som følge af de højere bidragssatser, der ”falder” på Foreningen Nykredits aktier, vil Nykredit give tilbage til kunderne i form af kundekroner. Den del af den større indtjening der ”falder” på de nye aktionærer, vil de nye aktionærer få lov at beholde. Håbet i Nykredit er, at det vil betyde, at prisen på aktierne bliver så høj, at Nykredit ikke behøver at sælge så mange aktier, at Foreningen Nykredit mister ”kontrollen” med Nykredit.

 

Hvad med ”formidlingsbankerne”

En del af det bidrag du betaler på et lån i Nykredit, betaler Nykredit videre som ”provision” til den bank, som har formidlet lånet for Nykredit. Nogle af disse banker har annonceret, at de vil give de penge, de får ekstra som følge af den seneste bidragsforhøjelse tilbage til kunderne. Således vil for eksempel Arbejdernes Landsbank betale kunderne et beløb, der svarer til 0,1 procent af kundens lånerestgæld.

Hvor mange kundekroner man får, er ikke ”sat i sten”. Det afhænger af, hvordan det går for Foreningen Nykredit. Nykredit har dog meldt ud, at man fra den 1/7 2017 vil få 1.000 kroner per år per million, man har i lån – svarende til 0,1 procent af ens lånerestgæld. Satsen er den samme, uanset hvilken type lån man har.

 

Et par konkrete eksempler

  • F5 lån

På et F5 lån med afdrag fra 0-80 procent af ejendomsværdien vil bidraget i Nykredit efter forhøjelsen være 0,875 procent, hvor det før forhøjelsen var 0,75 procent. Efter kundekroner er ”netto bidraget” 0,775 procent, og hvis man er kunde i for eksempel Arbejdernes Landsbank er det 0,675 procent – og dermed lavere end før seneste forhøjelse.

  • F3 lån

På et F3 lån uden afdrag fra 0-80 procent af ejendomsværdien vil bidraget i Nykredit efter forhøjelsen være 1,40 procent, hvor det før forhøjelsen var 1,025 procent. Efter kundekroner er ”netto bidraget” 1,30 procent, og hvis man er kunde i for eksempel Arbejdernes Landsbank, er det 1,20 procent og dermed stadig en del højere end før seneste forhøjelse.

  • Fastforrentet lån

På et fastforrentet lån uden afdrag fra 0-80 procent af ejendomsværdien vil bidraget i Nykredit efter forhøjelsen være 1,0625 procent, hvor det før forhøjelsen var 0,8875 procent. Efter kundekroner er ”netto bidraget” 0,9625 procent, og hvis man er kunde i for eksempel Arbejdernes Landsbank er det 0,8625 procent og dermed lavere end før seneste forhøjelse.

 

Du kan se regneeksempler samt yderligere bonusordninger her.

 

Fordi kundekroner, og ”tilbagebetalingen” fra for eksempel Arbejdernes Landsbank, er uafhængig af lånetype, er det relativt mest fordelagtigt for kunder med lån, der afdrages og/eller har fast rente. Således er ”netto bidraget” på F5 lånet med afdrag og det fastforrentede lån uden afdrag det laveste på markedet, mens bidraget på F3 lånet uden afdrag kan fås lavere i BRF.

 

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån