Nu kan du tjene på din opsparing uden risiko

Artiklen er fra oktober 2013

Inflationstallene for august og september viste en stigning i forbrugerprisindekset på henholdsvis 0,4 % og 0,5 % i forhold til året før. Dette niveau er omkring to procentpoint lavere end de seneste år og betyder, hvis niveauet fortsætter, en mindre forringelse af købekraften af dine penge end tidligere. Denne betragtning bliver rigtig interessant når man kigger på den rente man kan opnå ved at binde sine penge på en opsparingskonto i for eksempelvis et år. Lige nu er det nemlig muligt at få i gennemsnit 1,84 % i rente på et 1-årigt indskud via Mybanker.biz, hvor det er muligt at udbyde sin opsparing. Konsekvensen af dette forhold mellem indskudsrenteniveauet og inflationsniveauet er at det er historisk attraktivt at binde sine penge på en ordinær opsparingskonto. At renten på en 1-årig statsobligation stadig er på et meget lavt niveau gør kun den fastforrentede opsparing endnu mere attraktiv.

 

Historisk set har man fået udhulet sin købekraft ved at binde pengene på et 1-årigt indskud, men det er ikke nødvendigvis tilfældet i dag. For at illustrere dette er herunder vist den nuværende og historiske konsekvens af at binde en opsparing på 500.000 kr. i et år til højst tilbudte rente.

Eksempel på inflations effekt på din opsparing: 

Indskud 21. oktober 2013
Indskud: kr. 500.000,00
Rentetilskrivning ved højest tilbudte rente: kr.    9.200,00
Værdi af indskud 21. oktober 2014
efter skat og inflation: kr. 503.239,56
Samlet gevinst/tab kr.    3.239,56
Indskud 1. januar 2012
Indskud:  kr. 500.000,00
Rentetilskrivning ved højest tilbudte rente: kr.   13.750,00
Værdi af indskud 1. januar 2013
efter skat og inflation: kr.  496.414,34
Samlet gevinst/tab kr.    -3.585,66
Indskud 1. januar 2011
Indskud:  kr. 500.000,00
Rentetilskrivning ved højest tilbudte rente: kr.    13.015,00
Værdi af indskud 1. januar 2012
efter skat og inflation: kr.  493.931,91
Samlet gevinst/tab kr.    -6.068,09
Indskud 1. januar 2010
Indskud: kr.  500.000,00
Rentetilskrivning ved højest tilbudte rente: kr.    14.770,00
Værdi af indskud 1. januar 2011
efter skat og inflation: kr.  497.547,79
Samlet gevinst/tab kr.    -2.452,21

 

I beregningerne er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks angivne stigning i forbrugerprisindeks i de respektive år. Der er derudover taget udgangspunkt i en skat på kapitalindkomst for personer der betaler topskat og har en positiv netto kapitalindkomst på under 40.000 kr. eller samlet 80.000 kr. for ægtefæller. Den højest tilbudte rente er historiske bud givet via Mybanker.biz. Inflationsforventningerne til de næste 12 måneder er baseret på nuværende niveau, men det er vigtigt at bemærke at der stadig vil være gevinst, om end lille, selvom inflationen over de næste 12 måneder i gennemsnit skulle stige til det dobbelte af nuværende niveau.

 

Hvis det nuværende inflationsniveau fortsætter er det altså historisk attraktivt at sætte sine penge på en fast forrentet opsparingskonto; købekraften kan blive forbedret helt uden risiko. Det er dog vigtigt at nævne at hvis denne investering skal forblive risikofri, skal indskuddet med rentetilskrivning være på under € 100.000 for at være dækket af indskydergarantifonden.

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder