Korte obligationer er ikke en god investering

Danske privatpersoner har investeret tæt på 11 milliarder kr. i korte obligationer, men tal fra Mybanker.biz peger på, at dette ikke er en god investering.

Skrevet af Redaktionen

Denne artikel er fra juni 2013

 

Siden finanskrisens start er forventningerne til den fremtidige økonomi dalet. Det har betydet, at forbruget er faldet, mens opsparingen er steget. Samtidigt er flere gået væk fra mere usikre investeringer, så som aktier, og over til mere sikre, så som obligationer. Især korte obligationer anses som risikofrie.

Den private investor bør dog være opmærksom på, at obligationer ikke er det eneste alternativ til en investering med minimal risiko. Aftaleindskud i pengeinstitutter har nemlig en lige så lille risiko, hvis ikke mindre – og så kan afkastet være markant højere. Et aftaleindskud er et indlån på et bestemt beløb og med en forudbestemt tidsbinding, og med den sikkerhed, at Indskydergarantifonden dækker hele beløbet, så længe det indskudte beløb, inklusiv renter, er under 100.000 euro (ca. 745.000 kr.).

Ud fra et risikosynspunkt gør det aftaleindskud mindst lige så attraktive som korte obligationer, og ud fra et afkastsynspunkt vil nedenstående tabel afsløre, at aftaleindskud er at foretrække.

 

Som det fremgår ovenfor, giver aftaleindskud en langt højere rente end hhv. realkreditobligationer og danske statsobligationer. Der er således hele 2,29 %-point i forskel mellem en 5-årig realkreditobligation og et aftaleindskud med samme løbetid.

Med disse tal in mente, kan det derfor virke besynderligt, at privatpersoner i Danmark har investeret ca. 11 mia. kr. i korte realkreditobligationer med variabel rente. Læg dertil, at der kommer handels- og opbevaringsomkostninger for obligationerne, hvilket betyder at afkastet bliver endnu mindre.

Har du selv investeret i korte obligationer, så overvej at bruge Mybanker.biz til at indhente tilbud på aftaleindskud i stedet. Hvis du har bekendte, der har korte obligationer i deres portefølje, så fortæl dem, at de kan oprette en gratis profil på Mybanker.biz og forbedre deres afkast betragteligt.

Får du nok ud af din opsparing?

Få mere ud af din opsparing.

Find den rette investeringspartner

Om forfatteren Redaktionen

Investering i aktier

Læs artiklen
Får du nok ud af din opsparing
Investeringsstrategi 28. december 2019 Den bedste aktieinvesteringsstrategi Energiforbedringer kan give billigere lån klimalån 1. oktober 2019 Energiforbedringer kan give billigere lån Store prisforskelle på køb og salg af udenlandske aktier 22. januar 2018 Store prisforskelle på køb og salg af udenlandske aktier