Ikke mere afdragsfrihed? Behold din økonomiske frihed alligevel

Ikke mere afdragsfrihed? Behold din økonomiske frihed alligevel

En forhøjet månedlig ydelse på realkreditlånet kan for manges vedkommende gøre økonomien lidt (for) trang og komme i konflikt med andre udgifter til fx ferier, fritidsinteresser og bil.

Her får du et overblik over fire forskellige scenarier og muligheder, du har for at bibeholde din økonomiske frihed og fleksibilitet, selvom din afdragsfrihed udløber.

 

1. Uforandret værdi på hus og samme eller bedre økonomi? Søg om 10 nye år med afdragsfrihed

Hvis din ejendom stadig har samme eller højere værdi, end da lånet blev udbetalt, og din økonomi er nogenlunde uforandret, kan du normalt få bevilget et nyt lån med en afdragsfri periode på 10 år. Der er sandsynligvis en omkostning forbundet med det, men det giver dig stor frihed i valg af produkt hos realkreditinstituttet.

 

2. Højere værdi på hus og samme eller bedre økonomi? Mulighed for lavere bidrag ved omlægning

Hvis din ejendom er steget i værdi, bør du få en ny vurdering af realkreditinstituttet, hvis du omlægger dit lån. En højere værdi vil give dig et lavere bidrag. Er du ikke tilfreds med vurderingen eller bidragssatsen, så spørg et andet realkreditinstitut – der er konkurrence på markedet.

 

3. Fald i husets værdi, men uændret økonomi? 2 muligheder 

Hvis dit hus er faldet i værdi, har du ikke længere mulighed for at få afdragsfrihed på hele dit lån. Det gælder, hvis dit lån er over 80 % af din ejendoms værdi. Her kan du vælge mellem to alternativer:

  1. Du kan omlægge til et nyt 30-årigt lån med afdrag – og således forlænge afdragsperioden op til 30 år, uanset om lånet er over 80 % af ejendomsværdien.
  2. Du kan få afdragsfrihed på den del af lånet, der er under 80 % af ejendomsværdien. Du afdrager den del, der er over.

Eksempel: 

Hvis du f.eks. har et lån på 1.700.000 kr. i et hus, hvis værdi er 2.000.000 kr., kan du låne 1.600.000 kr. afdragsfrit i realkreditinstituttet. Det kan du under forudsætning af, at du afdrager de 100.000 kr. (fra 1.700.000 ned til 1.600.000 kr.) Det kan f.eks. ske med et lån i banken, et pantebrev e. lign.

 

4. Fald i husets værdi og dårlig økonomi – et nyt lån kan begrænse dit tab

Hvis du ikke har mulighed for at afdrage, kan du i nogle tilfælde få omlagt dit lån til et nyt med afdragsfrihed. Realkreditinstituttet kan vælge at give dig denne mulighed hvis alternativet for eksempel er en tvangsauktion.

For dig betyder det, at du kan få tid til at sælge dit hus på normale vilkår eller genopbygge din økonomi. At beholde huset kan derfor vise sig at være en bedre løsning end at sælge med stort tab, der skal finansieres med et dyrt banklån.

 

Vær opmærksom på… Realkreditinstituttet bestemmer

Et realkreditlån er ikke automatisk noget, du har ret til. Der er regler for, hvad realkreditinstituttet må tilbyde og de har ret til ikke at tilbyde lån, hvis de ikke finder det økonomisk forsvarligt. Hvis du allerede har et lån og har betalt alle ydelser som lovet, kan realkreditinstituttet ikke røre dig, uanset din økonomi og ejendomsværdi.

 

Vær opmærksom på… Generel stigning i bidrag på lån over de seneste år 

Realkreditinstitutterne har de seneste år hævet bidragssatserne på lån med afdragsfrihed markant – specielt for lån hvor afdragsfriheden er over 60 % af ejendommens værdi. Derfor er vores helt klare anbefaling: Afdrag på den del af lånet, der ligger over 60 % af ejendomsværdien, hvis du har mulighed for det.

 

Indhent tilbud på realkreditlån

Du kan nu via Mybanker finde ud af, om du opnår de optimale betingelser på dit realkreditlån. Via https://www.mybanker.dk/skift-bank/indhent-tilbud/? kan man modtage tilbud fra op til 3 forskellige banker på dit realkreditlån og finde ud af, om du kan opnå besparelser eller mere fordeligtige vilkår.

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån