Hvilken app til investeringer skal jeg vælge?

udgivet: 19. juni 2018
, sidst redigeret: 26. oktober 2018
Hvilken app til investeringer skal jeg vælge?
Investeringslystne danskerne har fået en del løsninger at vælge mellem, hvis de selv vil forsøge at få deres opsparing til at vokse. Løsningerne gør det let både at investere og derefter følge udviklingen i investeringerne på en enkel og overskuelig måde. Mybanker har undersøgt nogle af de mest omtalte løsninger, som også kan benyttes fra en smartphone.

 

De senere års fremkomst af forskellige apps eller specialudviklede hjemmesider, der gør det muligt at finde en løsning, der passer til ens risikoprofil, kan virke attraktiv for mange. Men hvordan adskiller de sig fra hinanden og hvilken løsning skal man vælge?

 

Darwin, June, Sparindex og NORD

Vi ønskede også at kigge nærmere på ’Nora’ og ’Munnypot’, som er på vej, men bankerne bag er endnu ikke klar til at melde detaljer ud om deres løsninger.

 

Overordnet set kan løsningerne se meget ens ud. Alle fungerer ved, at der investeres i passive indexfonde (ETF’er), der følger en markedsudvikling ved at sprede investeringen over en stor mængde aktier, obligationer og ejendomme. Som investor afgør ens risikoprofil, hvordan fordelingen af aktier, obligationer og ejendomme skal være, og derefter udvælges en ETF, der passer til denne risikoprofil.

 

Går man lidt tættere på i sammenligningen ligner Darwin, June og Sparindex hinanden mest og NORD.investments stikker lidt ud blandt andet med en anden tilgang til antallet af risikoprofiler og beløb, der kræves for at komme i gang. Af denne årsag kan sammenligningen hurtigt komme til at blive en sammenligning med NORD.investments på en ene side og June, Sparindex og Darwin på den anden side. Men det er alle forskellige løsninger, der har sine fordele og ulemper, og derfor bør man nøje sætte sig ind i de forskellige løsninger, inden man vælger, hvilken man vil gå i gang med. I sidste ende er det nok personlige præferencer, risikovillighed og brugervenligheden i løsningen, der afgør, hvad man vælger.

 

Vi har opstillet en række af de parametre, som kan sammenlignes, og som man kan bruge til at danne sig et indtryk af de forskellige løsninger. Bemærk, at beskatningen af gevinsten er forskellig fra løsning til løsning, og at det ikke er afklaret, hvordan de kommer til at arbejde sammen med aktiesparekontoen, som indføres til januar 2019.

 

 

Darwin

June

Sparindex

NORD.investments

ÅOP (Årlig Omkostning i Procent)

0,75 - 0,95

0,80

0,63 - 0,82

0,61 - 0,96

Fast omkostning

Variabel omkostnings- struktur

Variabel omkostnings- struktur

Variabel omkostnings- struktur

Variabel omkostnings- struktur

Kurtage

0 kr ved køb,
10 kr ved salg

0

0,10%

0

Omk. ved at sætte penge ind

0

0

0

0

Ved at trække penge ud

10 kr.

0

0

0

Minimums-beløb

1.000 kr.

100 kr. pr indbetaling

200 kr. pr indbetaling

30.000 kr

Maksimum beløb

Ingen øvre grænse

Ingen øvre grænse

Ingen øvre grænse

Ingen øvre grænse

Realisations eller lager beskattet

Realisationsbeskattet

Lagerbeskatning

Realisationsbeskattet

Lagerbeskatning

Beskattes som aktie eller kapital-indkomst

Obligationsproduk-
ter er kapitalindkomst-beskattet og aktieprodukter er aktieindkomst-beskattet

Kapitalindkomst

Obligationsproduk-ter er kapitalindkomst-beskattet og aktieprodukter er aktieindkomst-beskattet

Kapitalindkomst-beskattet efter lagerprincippet

Aktie-sparekonto

Uafklaret

Uafklaret

Uafklaret

Uafklaret

Screening

Ingen screening

Ingen screening

UN PRI screening

Ingen screening

Krav om at være kunde i specifik bank

Skal være kunde i en af de tilknyttede banker

Nej, du opretter en June konto

Nej

Nej

Tilknytning

En række mellemstore banker

Danske Bank 

 SparInvest med Saxo Bank som partnerbank

NORD.Investment med Københavns Andelskasse som partnerbank

Antal risiko-profiler

4

5

3

20

Afkast i 2017 (2018)

1,65% – 7,36%*

1,94% - 9,11%

-0,03% – 2,34%*

3,6% - 9,65%

Ændring af risikoprofil

10 kr.

Ikke muligt endnu

0,2% (0,1% ved salg og 0,1% ved køb)

 Gratis

*= 2018 tal, da løsningen først kom på markedet i år.
Desværre er denne tabel ikke særlig mobilvenlig. Det beklager vi.

 

Lave omkostningerne giver større gevinst

Hvis man går ud fra, at de fleste investorer ønsker at få mest muligt afkast af deres investering, så er tid og renters rente vigtige faktorer. Derfor er det væsentligt at betale så lave omkostninger til forvaltning og geninvestering, som muligt. Jo lavere omkostninger, jo mere er der tilbage til at geninvestere og dermed til at få afkastet til at vokse.

 

Sammenligner man ÅOP for de fire apps, konstaterer man, at de alle ligger under 1%, hvilket er lavere end mange af de aktivt forvaltede pensionsopsparinger. June angiver et fast niveau på 0,8%, mens de tre andre angiver et ÅOP-interval, hvor NORD.investments både har det laveste på 0,61% og det højeste på 0,96% ÅOP. Det kræver altså, at man studerer løsningerne nærmere for at finde ud af, hvordan ÅOP vil påvirke ens investeringer, hvis man vælger den pågældende løsning. Hos NORD.investments og June er alle transaktioner dækket af ÅOP (undtaget valutaomregning), mens der opkræves kurtage for handler gennem Sparindex og Darwin.

 

Risikoprofil

En af de store forskelle på de fire forskellige løsninger er antallet af risikoprofiler. Hvor June, Darwin og Sparindex tilbyder investorerne at vælge mellem 3 og 5 risikoprofiler, har NORD.investments valgt 20 forskellige risikoprofiler. Det kan der være fordele og ulemper ved og afhænger sikkert af, hvad ens personlige præferencer er. For at finde ud af hvilken risikoprofil man har, har de fire løsninger hver især udviklet en guide, hvor man får angivet en passende risikoprofil baseret på de svar, man giver ved at svare på en række spørgsmål.

 

Udvalget af ETF’er

En anden faktor, som investoren kan forholde sig til, er hvilke varer, der er at vælge mellem på hylderne. June, Darwin og Sparindex tilbyder egne produkter og NORD.investments skilter som de eneste med at være uafhængige og uvildige. Hvad effekten af dette er, kan være svært at sige, da det må være afkastet i forhold til risikoen, der i sidste ende afgør, hvor stor succes man har med at udvælge de rette EFT-fonde. Men for nogle investorer vil uafhængigheden sikkert betyde noget.

 

Afkast

’Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast’. Nogenlunde således formulerer alle udbydere af investeringsløsninger det, men alligevel kan det være fristende at kigge på, hvordan det hidtidige afkast har været, inden man vælger hvilken investeringsløsning, man skal vælge. I tabellen ovenfor fremgår afkastet fra 2017. Her har NORD.investments de bedste resultater for både laveste og højeste risikogruppe. Afkast for Darwin og Sparindex er for 2018 til dato, da løsningerne først kom på markedet i 2018. Derfor kan man ikke sammenligne de to øvriges resultater med afkastet fra Darwin og Sparindex.

 

Beskatning

Der er forskel på, hvordan investorerne beskattes af deres investering i de fire forskellige apps. Nogle bliver realisationsbeskattet og andre bliver lagerbeskattet. Hvis gevinst eller tab på aktier skal realisationsbeskattes, skal gevinst eller tab medregnes i det indkomstår, hvor realisationen sker, dvs. i det indkomstår, hvor aktien sælges. Hvis gevinst og tab på aktier lagerbeskattes, skal indkomstårets gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse.

 

Så meget koster det at komme i gang

Hvor de 3 andre platforme kræver mellem 100 kr. til 1000 kr. at komme i gang, kræver det 30.000 kr. som minimumsinvestering, hvis man ønsker at starte op på NORD.investments’ platform. Hvis man tænker langsigtet og ønsker at supplere sin pensionsopsparing med en privat pensionsopsparing, vil det høje beløb måske ikke være så væsentlig en barriere, da et startindskud på få hundrede kroner ikke giver så meget at leve af når man vælger at trække pengene ud igen.

 

Hvad mener brugerne?

Endelig, hvis man skal vurdere hvad brugerne selv mener, så scorer NORD.investments 9,5 på Trustpilot på baggrund af 73 anmeldelser. De andre platforme har enten ingen eller for få besvarelser til at disse kan antages at være signifikante for konklusionen omkring brugertilfredshed.

 

Husk det lange perspektiv og de lave omkostninger

Hvis man har frie midler, som man har lyst til at investere, kan det virke fristende at vælge en af de fire løsninger og forsøge at få sin opsparing til at vokse. De fremstår som let tilgængelige, giver hurtigt overblik og det er tydeligt, at der er blevet arbejdet med at gøre det let at komme i gang. Tid og renters rente kan hjælpe på størrelsen af afkastet, så find en løsning med lave omkostninger og vær indstillet på at afsætte den fornødne tid til at lade investeringen vokse.

 

Hold dig opdateret med nyheder, gode råd og perspektiver på privatøkonomi. Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev her.

 

Om undersøgelsen

Informationerne i denne sammenligning er indhentet via selskabernes hjemmesider. I tilfælde, hvor informationer ikke har været så tydelige, har vi henvendt os direkte til selskaberne for at få svarene.

sidst redigeret: 26. oktober 2018