Der er stor forskel på de renter, bankerne tilbyder

Vi sammenligner her gennemsnittet af de højeste renter, der er tilbudt hver enkelt af vores brugere hen over en måned, og gennemsnittet af de laveste renter, der er tilbudt hver enkelt af vores brugere i samme måned. I januar i år var denne forskel på knap 0,3 procentpoint for bankers boliglån (altså den del af boliglånet, der ikke er realkreditlån) og 0,2 procentpoint for andelsboliglån, jf. figur 1. I årene 2019-2021 lå forskellen normalt på hhv. ca. 0,15 procentpoint og 0,1 procentpoint.

FIGUR 1: STOR FORSKEL PÅ DE HØJESTE OG LAVESTE RENTETILBUD GENNEM MYBANKERS PORTAL

Forskellen på de højeste og laveste rentetilbud gennem Mybankers skift bank service

Kilde: Kilde: Mybanker.

Note: Figuren viser gennemsnittet af de højeste renter, der er tilbudt gennem Mybankers portal til hver enkelt bruger over en måned fratrukket gennemsnittet af de laveste renter, der er givet til hver enkelt bruger over samme måned. Opgjort som 3 måneders glidende gennemsnit. Seneste observation er januar 2024.

Vi ser også, at der stort set altid er penge at spare ved at undersøge mulighederne på bankmarkedet. Sammenlignet med de renter, Mybankers brugere betaler i banken, når de ansøger gennem vores portal, bliver de i gennemsnit stort set altid tilbudt bedre renter. Faktisk ser vi, at selv de højeste tilbudte renter gennem Mybankers portal meget ofte er lavere end de renter, brugerne har på deres eksisterende lån, når de benytter vores portal, jf. figur 2. Det er i særlig grad tilfældet for andelsboligejere.

FIGUR 2: BRUGERES RENTER VED KONTAKT TIL MYBANKER SAMMENLIGNET MED DE RENTER, DE TILBYDES GENNEM MYBANKERS PORTAL

Brugernes renter ved kontakt til Mybanker sammenlignet med de renter, der tilbydes gennem Mybankers Skift bank service

Kilde: Mybanker.

Note: Figuren viser gennemsnittet af hhv. de laveste og de højeste renter, der er tilbudt gennem Mybankers portal til hver enkelt bruger over en måned, samt gennemsnittet af de renter, brugerne har på deres eksisterende lån på det tidspunkt, de har ansøgt gennem Mybanker. Opgjort som 3 måneders glidende gennemsnit. Seneste observation er januar 2024.

Fornuften ved at undersøge markedet ses også tydeligt, hvis vi sammenligner de renter, brugerne i gennemsnit har på deres lån, når de laver en ansøgning gennem Mybanker, og de bedste rentetilbud de får gennem portalen. Her har den gennemsnitlige forskel på andelsboliglån ligget på omtrent 0,5 procentpoint de seneste 1½ år, hvilket er noget højere end i årene før, jf. figur 3. For boliglån var forskellen i januar i år også på 0,5 pct. Forskellen var dog relativt lav i det meste af 2023, men steg så igen i efteråret, jf. figur 3.

FIGUR 3: FORSKEL PÅ DE LAVESTE TILBUDTE RENTER OG BRUGERNERS EKSISTERENDE RENTER, NÅR DE BRUGER MYBANKERS PORTAL

Forskellen på de laveste tilbudte renter og brugernes eksisterende renter, når de bruger Mybankers Skift Bank service

Kilde: Mybanker.

Note: Figuren viser gennemsnittet af de renter, brugerne har på deres eksisterende lån på det tidspunkt, de har ansøgt gennem Mybanker over en måned fratrukket gennemsnittet af de laveste renter, der er givet til hver enkelt bruger over samme måned. Opgjort som 3 måneders glidende gennemsnit. Seneste observation er januar 2024.

 

Tjek markedet – konkurrencen er der

Tallene viser tydeligt, at der er rigtig god grund til at tjekke bankmarkedet. Enten når man skal købe bolig, eller bare for at se, om der er muligheder for at få et bedre tilbud. Bankerne vil gerne tiltrække nye kunder, og det er stort set altid muligt at få et konkurrencedygtigt tilbud i en anden bank. Og husk så at indhente flere tilbud, for som vi viser, er der også en pæn forskel på de tilbud, bankerne giver.

Indhent tilbud på boliglån

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud