Boligreguleringsloven rammer ikke alle andelsboliger ens

Andelsbolig

Lad os først se på, hvordan prisen på andelsbeviset bliver regnet ud.

Når du køber en andelsbolig, bliver du medlem i en forening, der ejer en hel ejendom med boliger. Andelsforeningen har typisk lånt penge til at købe ejendommen. Så udover at købe et andelsbevis, som kan ændre sig i værdi, får du også andel i en ejendom, der kan blive mere eller mindre værd over årene.

En andelsboligforening kan låne op til 80 % af ejendommens værdi i et realkreditinstitut. Hvis vi siger, at ejendommen er 50 millioner kr. værd, der er 25 ens lejligheder, og at andelsboligforeningen har lånt 40 millioner kr. i et realkreditinstitut, så vil andelsbeviset for hver andelsbolig koste 400.000 kr. Samtidig vil hver lejlighed hæfte for 1.600.000 kr. af den samlede gæld.

Prisen på andelsbeviset bliver regnet ud, ved at tage værdien af ejendommen, trække gælden fra og dividere det med antallet af andelsboliger. I ovenstående eksempel vil regnestykke se sådan ud:

 

50 millioner – 40 millioner / 25 = 400.000 kr.

 

Boligreguleringsloven kan påvirke værdien

Boligreguleringsloven kan have betydning for ejendommens værdi. Hvis ejendommens værdi fx falder med 5 % fra 50 millioner kr. til 47,5 millioner kr., vil hvert andelsbevis falde til 300.000 kroner.

Regnestykket ser sådan ud: 47,5 millioner – 40 millioner / 25 = 300.000 kr.

Læs hvordan prisen på din andelsbolig kan ændre sig her

Som du kan se, betyder et fald i værdien af ejendommen på 5 %, at andelsbeviset falder med 25 %. Grunden er, at gælden ikke ændrer sig, selvom ejendommen falder i værdi. Derfor bliver størrelsen mellem ejendommes værdi og gæld mindre, og andelskronen falder. Hvis ejendommen derimod var steget i værdi, ville det betyde, at andelskronen steg i værdi.

 

Alle andelsboliger falder ikke det samme

Der har været mange skriverier i pressen om, hvor meget andelsboliger vil falde, hvis boligreguleringsloven kommer til at ramme andelsforeninger. Men det er umuligt at sætte en procentsats på, da et eventuelt fald afhænger af størrelsesforholdet mellem ejendommens værdi og andelsforeningens gæld.

I eksemplet ovenover så vi, at et fald i ejendomsværdien på 5 %, ville betyde et fald i andelsbeviset på 25 %.

Hvis andelsboligforeningen kun havde en gæld på 20 millioner kr., ville andelsbeviset i stedet koste 1.200.000 kr.

 

Her er regnestykket: 50 millioner – 20 millioner / 25 = 1.200.000 kr.

 

Hvis denne ejendom også falder 5 %, vil andelsbeviset også blive 100.000 kr. mindre værd – ligesom i det andet eksempel. Til gengæld vil det kun være et fald på 8,34 % i andelskronen mod de førnævnte 25 %.

Derfor kan man ikke skære alle andelsboliger over i én kam, og sige hvor meget andelsboliger eventuelt vil falde.

Indhent tilbud på andelsboliglån

Fortæl os om dit behov og få personlige tilbud skræddersyet til din økonomi

Indhent tilbud