Bidraget går til realkreditinstituttet

Bidraget går til realkreditinstituttet

Bidrag er realkreditinstituttets pris for at administrere lånet. Bidraget går til at dække realkreditinstituttets omkostninger, lønninger, overskud, tab på lån og opbygning af kapital m.v.

Skrevet af Redaktionen

Bidraget beregnes som en procentdel af lånets restgæld

Bidragsprocenten afhænger dels af det enkelte realkreditinstitut, og dels af hvor stort lånet er i forhold til værdiansættelsen af ejendommen. Bidragsprocenten fastsættes ved lånets udbetaling og ændres efterfølgende kun i meget sjældne tilfælde.

 

Jo lavere bidragssats – jo biligere er dit realkreditlån

Ved fuld belåning (80%) over 30 år, af et hus til 1.250.000 kr., kan bidraget i hele lånets løbetid nemt løbe op i over 110.000 kr. (svarende til over 55.000 nutidskroner efter skat).

Det er derfor vigtigt at undersøge hvilket realkreditinstitut, der kan tilbyde dig den laveste bidragsprocent. Da bidragsprocenten både afhænger af realkreditinstitut, realkreditinstituttets vurdering af ejendommen, typen af lån og af hvor stor en del af ejendommen, der belånes, kan det ikke på forhånd afgøres hvilket realkreditinstitut, der er billigst for dig. Hvad der er bedst for din nabo, er ikke automatisk bedst for dig.

Da bidragsprocenten fastsættes på optagelsestidspunktet, er det på optagelsestidspunktet, du skal overveje hvilket realkreditinstitut, der kan tilbyde det laveste bidrag.

Mybanker.dk viser den billigste bidragssats

For at du kan få et overblik over, hvor meget du vil skulle betale i bidrag for dit nye lån (gælder både nybelåning og omlægning), har Mybanker.dk udviklet et værktøj, der med få indtastninger kan beregne, hvad du skal betale i bidrag hos de forskellige realkreditinstitutter. Klik på Sammenlign bidragssatser.

 

 

Få tilbud på realkreditlån

Se om du kan få et billigere realkreditlån og lavere bidragssatser.

Sammenlign realkreditlån

Om forfatteren Redaktionen

Blev ferien lidt for dyr? Udnyt værdistigningen i boligen til at få billigere lån

Læs artiklen
Blev ferien lidt for dyr? Udnyt værdistigningen i boligen til at få billigere lån
ÅOP skal oplyses på låneoversigter 26. oktober 2016 Nykredit/Totalkredit kundekroner – hvorfor, hvordan og hvor mange? 10. marts 2016 Realkreditlån? Tjekliste til dig, der vil spare på omkostninger og bidrag