Betaler du for bankernes voksende indtjening?

Betaler du for bankernes voksende indtjening
Kampen mellem bankerne om at kapre nye kunder ved at yde lån på attraktive vilkår er slet ikke hård nok til at gavne forbrugerne. Bankerne har kunnet udnytte rentefaldet de seneste 5 år til diskret og effektivt at øge fortjenesten på udlån.
Har du ikke henvendt dig til din bank eller undersøgt markedet, så er det meget sandsynligt, at dine rentevilkår i banken er blevet forringet.
Men vent! Er min rentesats ikke faldet op til flere gange? Det plejer banken at skrive til mig med jævne mellemrum. Jo, det er den nok. Men den ledende referencerente i det danske pengemarked, Cibor-renten, er formentligt faldet mere. Det skyldes, at Danmarks Nationalbank har gennemført en lang række rentenedsættelser for at følge renteudviklingen i de internationale finansmarkeder og derudover opretholde vores fastkurspolitik overfor Euroen.

Voksende indtjening

Det er lykkedes pengeinstitutterne at øge marginalen på boliglån, andelslån og forbrugslån. Kun renten på billån er faldet mere end Cibor-renten de seneste fem år.
I grafen ovenfor sammenligner vi rentefaldet på diverse banklån med faldet i Cibor-renten i perioden fra 1. januar 2010 til 1. marts 2015.
Renterne er nu lavere på boliglån og andelsboliglån, og viser et fald på henholdsvis 1,08 procentpoint og 1,09 procentpoint. På forbrugslån er den 1,32 procentpoint lavere, men i samme periode er Cibor-renten faldet med 1,75 procentpoint. Kun billån skiller sig ud med et fald på 2,62 procentpoint.
Bankernes indtjening er altså, alt andet lige, forøget ganske pænt de seneste fem år, selv om forbrugerne i samme periode har fået langt bedre muligheder for selv at afsøge markedet og derigennem forhandle priser.
Tallene er baseret på satserne i de fem banker med bedste vilkår ved hvert tidspunkt i opgørelsen.

Tjek din bank

Vores erfaring har i mange år været, at forbrugerne er tilbageholdende med at udfordre deres bank, og de er endnu mindre tilbøjelige til at indhente tilbud fra andre institutter, hvad der kan være nødvendigt for at skabe reelt forbedrede vilkår. Det gælder især på låneområdet, hvor man kan føle sig afhængig i forhold til sin bank.
For den enkelte forbruger anbefaler vi at tage et serviceeftersyn. Vi oplever at mange brugere får forbedret deres vilkår markant ved at sammenligne deres priser med 3 gratis tilbud, der kan indhentes uforpligtigende og hurtigt hos Mybanker.
Som man kan se på grafen ovenfor, udviklingen over tid, så synes der at være en smertegrænse for renten på forbrugslån på 5 procent, uanset hvor billigt banken selv kan hente kapital, mens boliglån, andelsboliglån og billån ligger omkring de 3 procent. Bankerne har altså ifølge tallene en fornuftig marginal på alle typer af lån.
De seneste år har vægten ligget på at bevare pengeinstitutterne efter finanskrisen og få ryddet op i tab. Men det lysner nu, og man kan blandt andet finde dokumentation for stigende overskud. Dette burde give grobund for at man som forbruger kan opnå forbedrede vilkår.

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Få gratis tilbud her