Redaktionen

Mybanker redaktionen består af en række eksperter indenfor boligfinansiering, privatøkonomi og meget mere. Du vil muligvis have set os i nyhederne, hvor vi ofte bliver anvendt som ekspertkilde. Vi arbejder altid på at gøre komplekse økonomiske emner forståelige for alle og at bygge bro mellem borgeren, samfundet og finanssektoren.

FAQ

Hvor lang tid tager et bankskifte? Hvordan fungerer Skift bank tjenesten? Find svar på de hyppigst stillede spørgsmål her.

Læs artiklen
Overvej dette: Forbrugslån i stedet for boliglån

Udnytter du de besparelser, den faste rente giver?

Flere og flere boligejere vælger et realkreditlån med fast rente. Siden 2013 er andelen af realkreditlån med fast rente steget fra knap 33 % til godt 50 %. Det er sket i takt med, at den faste rente er faldet fra over 7 % under finanskrisen til mindre end 1 % i dag.

Læs artiklen

Udgifter til det offentlige er det største benspænd ift. et bankskifte

Tidligere på ugen indgik et politisk flertal pensionsaftalen, der går under navnet Arne-pension. En af finansieringskilderne i pensionsaftalen er at indføre en særlig skat på den finansielle sektors overskud. Det resulterer i, at bankerne skal betale et tillæg til den almindelige selskabsskat. Før vi kigger på, hvilke konsekvenser det har for bankerne og deres kunder, så lad os se på, hvad Arne-pension er.

Læs artiklen

Derfor skal du overveje kurssikring

Storm, blæst, stille vejr på havet – det er ikke kun i naturen, at klimaet er omskifteligt. Også på de finansielle markeder er der udsving. I forbindelse med coronakrisen var der fx store udsving i renten. Sådanne hændelser kan påvirke danskere, der har ,eller skal have, et realkreditlån.

Læs artiklen

Den farlige side af passiv investering

I de seneste år er passiv investering blevet mere og mere udbredt. Passiv investering betyder, at du investerer i ”gennemsnittet” af markedet. Passiv investering er dog ikke uden faldgrupper, vi giver dig her et par eksempler.

Læs artiklen

Indsigter fra udlandet viser: Bankkunderne kommer til at betale regningen for regeringens pensionsudspil

Regeringens pensionsudspil, der skal give mulighed for tidligere pension til nedslidte, lægger blandt andet op til, at finanssektoren skal betale en del af regningen. Gennem en ny selskabsskat, der skal træde i kraft i 2023, kommer bankerne – hvis udspillet bliver vedtaget – til at betale op mod 1,5 milliarder kroner ud af de 3,1 milliarder om året, som udspillet er estimeret til at koste.

Læs artiklen

Fremtidens bankkunder går nye, grønne veje

De investorer, der vil dominere investeringsmarkedet i fremtiden vil stille helt andre krav til servicemodeller og produktudbud – også i finanssektoren. Pris og produkt bliver mindre vigtigt, og etik, relationer og blødere værdier kommer langt mere i fokus for fremtidens bankkunder.

 

Læs artiklen