#230906
morsdreng

En noget underlig historie, hvor der mangler konkrete og brugbare oplysninger.

Hvad modtog dine forældre fra banken udover selve kortet? Hvad var indholdet af et eventuelt følgebrev? Da din mor kendte indeståendet på din konto, må dette have fremgået af det fremsendte – hvordan?

Har du slet ikke anvendt dit dankort siden besøget i Bilka for ca. 10 dage siden og indtil din mor ringer til dig?

Du oplyser, at andre har haft adgang til din netbank, hvilket i Sydbank kræver NEM-ID. Banken bør kunne oplyse dig nærmere om tidspunkterne for hvornår spærringen og bestillingen er sket og hvilken NEM-ID som er anvendt. Jeg går ud fra at du har undersøgt, at der ikke er sket uberettigede hævninger på dine (andre) konti?

Har du ikke spærret kortet og bestilt et til dine forældre, må andre være i besiddelse af eller have kendskab til din NEM-ID, bestående af nøglekort, bruger-id og adgangskode. Det kan være tale om identitetstyveri, men forløbet er meget atypisk, da man normalt ikke “stjæler” andres identitet for at bestille et kort til kontohaverens forældre. En vildfremmed vil ikke kende hverken navn og adresse på dine forældre, eller have nogen interesse i, at de får et kort til din konto. Identitetstyveri er derfor næppe (hele) forklaringen.

Du kan læse mere om identitetstyveri på nettet og særligt på Borger.dk. som tilråder, at man ved mistanke om eller konstateret misbrug af ens identitet både bestiller nyt nøglekort og adgangskode og evt. også registrerer en kreditadvarsel. Jeg har noteret mig, at du har spærret dine konti i banken.

På det foreliggende grundlag er det umuligt at sige, om og hvem der i givet fald har overtrådt gældende regler for tavshedspligt, persondata m.fl.