#230470
morsdreng

Når du har solgt dit sommerhus skal lånene i dette naturligvis indfries, medmindre det er aftalt at køberen skal overtager dem.

Indfrielsen foretages normalt af den som berigtiger handelen, tidligere var det normalt den af køber valgte advokat, mens det i dag ofte er
ejendomsmægleren evt. i samarbejde med sælgers/dit pengeinstitut, hos hvem købesummen er deponeret.

De nærmere betingelser om berigtigelsen af handelen og indfrielse af lånene i sommerhuset fremgår af købsaftalen som både du og køber har underskrevet, så det er ikke noget som du selv kan ordne eller antage andre til at foretage. I har allerede bindende aftalt hvem der skal berigtige handelen og hos hvem købesummen skal deponeres og dermed også hvem som i praksis skal indfri lånene.

Det eneste du kan gøre er, at forsøge at aftale en lavere pris med banken for dennes indfrielse af lånene.