#230218
morsdreng

Hvis du tror, at et typehusfirma både vil købe en grund og opføre et hus til dig uden nogen sikkerhed for at du kan betale for grund og/eller huset, når dette er opført om ca. 9 måneder tager du grueligt fejl.

Medmindre byggefirmaet også finansiere grundkøbet, skal du skal sandsynligvis stille sikkerhed for køb af grunden få dage efter at du har underskrevet købsaftalen. Den kontante købesum deponeres herefter til fordel for sælger, typisk senest ved skødets underskrift/tinglysning.

Det samme gør sig gældende for opførelse af selve huset. Også her skal du stille bankgaranti som sikkerhed for at du kan betale når huset er klart til indflytning om ca. 9 måneder. En garanti er ikke uden risiko for banken, for den skal betale når betingelserne for udbetaling er op-fyldte, også selv om dine/jeres forhold har ændret sig i perioden indtil betalingen finder sted, f.eks. ved opløsning af samliv, skilsmisse, død, væsentligt forringede økonomiske forhold, konkurs m.m. At banken vil have 3.000 kr. for at påtage sig denne risiko er ikke urimeligt.

Intet pengeinstitut vil medvirke til finansiering af jeres køb af byggegrund og opførelse af hus, medmindre det samlede projektet er fuldt finansieret af pengeinstituttet og ved bindende tilsagn om realkreditlån. Det gælder naturligvis også for garantien for betaling for huset ved jeres indflytning om ca. 9 måneder, men som pengeinstituttet skal stille allerede når I underskriver entreprisekontrakten.

Du SKAL derfor have finansieringen af både grund og opførelse af huset på plads, inkl. tilsagn om garantistillelser, INDEN du om ca. 1-1½ måned underskriver købsaftale på grund samt entreprisekontrakt – IKKE først om 9 måneder som du tror.

At tro, at du indenfor en tidsramme på 1-1½ måned kan indhente tilbud på finansieringen fra flere forskellige banker og oven i købet spille disse ud mod hinanden er ikke realistisk og kan bedst sammenlignes med ”både at blæse og have mel i munden”.

Vær du glad for at du har tilsagn fra dit nuværende pengeinstitut Nordea, og pas på med ikke at sætte dette over styr.

Køb af grund og opførelse af huset er den største enkelte investering i dit/jeres liv. Derfor bør du/I ikke underskrive hverken købsaftale eller entreprisekontrakt uden FORUDGÅENDE juridisk rådgivning. Kontakt en advokat herom og få samtidig også rådgivning om behovet for både en samejeoverenskomst og testamente samt de andre faldgruber der måtte være.