Forside Fora Privatøkonomi Privat Gæld Privat Gæld

#228556
morsdreng

Morten Jørgensen – Hvis jeg har forstået dit indlæg korrekt

Er der IKKE lavet et professionelt gældsbrev vedrørende gælden, men blot noget håndskrevet som den private låntager selv har lavet.
Er der tvivl om hvad der skal betales i rente.
Skyldner mener nu, at han har betalt gælden tilbage med de aftalte renter
Din mor – eller rettere dig – mener derimod, at der stadig skyldes ca. 60.000 kr.
At pengene som din mor har udlånt til privatepersonen stammer fra et optaget nedsparingslån og renten på dette er uden nogen som helst betydning for sagen. Det afgørende er alene hvad långiver – din mor – og låntager har aftalt vedrørende det private lån, herunder forrentningen af dette.

Svaret til dig bliver derfor som følger:

Da der IKKE er lavet et gældsbrev kan din mor IKKE umiddelbart indbringe sagen for retten, men skal først have indhentet en dom eller betalingspåkrav som bevis for, at hun pengene til gode hos privatpersonen og i givet fald hvor meget.
At gældsbrevet er uklart vedrørende rente og opgørelsen af samme, gør det ikke lettere at bevise gældens aktuelle størrelse. Umiddelbart er dine excel.udregninger ikke noget bevis.
Først når og hvis din mor får dom for at privatpersonen skylder hende penge, kan man begynde at inkassere tilgodehavendet som man kun kan få betalt, hvis skyldneren har betalingsvilje og/eller ejer udlægsegnede aktiver.
Dine oplysninger om den private låntager tyder ikke på at denne har betalingsvilje. Hvis han var og er “et godt papir” kan det undre at han låner hos din mor i stedet for hos professionelle långivere som PI m.fl. Men det kan han måske ikke?
Der findes flere apps. hvor du kan undersøge bilers registreringsnumre og af denne vej konstatere, om bilen er belånt og af hvem.
Kender du privatpersonens adresse kan du undersøge om denne er en ejerbolig og i givet fald om der måtte være friværdi eller det modsatte.

Når gælden “kun” er på ca. 60.000 kr. er det tvivlsomt om det kan betale sig at gøre yderligere for at inkassere tilgodehavendet.
Skal din mor selv betale, kan udgifterne til opnåelse af dom hurtigt løbe op og de vil blive endnu større, hvis sagen tabes, idet din mor i så fald også skal betales modpartens omkostninger. Du skal også have med i overvejelserne, at en retssag tager tid og er en belastning for de involverede.

Det afgørende er derfor
1. om din mor kan få sin retshjælpsforsikring til at betale udgifterne til retssagen eller om hun eventuelt kan få fri proces?
2. om din mor vil kunne få effektiv betaling fra den private skyldner hvis hun vinder retssagen?

1. kan kun en praktiserende advokat svare på, men inden det kommer så vidt, bør du se på pkt. 2, og foretage din private undersøgelse af, om den private skyldner kan og vil være i stand til at betale, hvis din mor får dom for at han stadig skylder hende penge. Forhør dig hos folk i lokalområdet, som ofte er forbavsende godt orienteret om andres økonomiske forhold, betalingsevne og -vilje. Check bilerne, er det hans eller er de lånt/leaset/pantsat? og gør det samme hvis han ejer fast ejendom. Prøv at google navnet, det vil ofte kunne bringe noget interessant for dagen.

Bliver din konklusion, at skyldner hverken kan eller vil betale er det ingen grund til at kontakte en advokat, for selv om din mor få dækning fra sin retshjælpsforsikring vil det koste hende selvrisikoen af føre retssagen om også vil tage tid og være en psykisk belastning mens den står på.