#227820
morsdreng

I overser begge, at indlægget lægger op til at huskøbet skal finansieres og at huset kun kan sælges hvis lånene i ejendommen bliver indfriet i forbindelse med handlen. Der fremkommer derfor ingen likvide midler fra hussalget, men købet og det senere salg udløser naturligvis både købs- og salgsomklostninger.

Situationen er anderledes, hvis huskøberen selv kan finansiere købesummen, men i så fald bør midlerne bruges direkte til finansiering af pilotuddannelsen