Forside Fora Privatøkonomi ophævelse af børneopsparing? ophævelse af børneopsparing?

#226914
morsdreng

Børneopsparing kan oprettes INDEN udgangen af det år hvor barnet fylder 14 år, løbetiden skal være mindst 7 år og kontoen skal senest udbetales inden udgangen af det år hvor kontohaver fylder 21 år. At kontoen løber indtil det fyldte 25 år harmonerer IKKE med reglerne.

Reglen om båndlæggelse indtil modtageren fylder 25 år gælder KUN for tvangsarv og IKKE for gaver, hvor gavegiver kan bestemme en båndlæggelse og/eller evt. andre klausuler.

Når kontohaver er fyldt 18 år er han myndig, og forældrene er ikke længere værger. Børneopsparingen vil under alle omstændigheder blive udbetalt til den nu myndige kontohaver – sønnen – som har den reelle interesse i om hans børneopsparing udbetales ved det fyldte 18 år eller først senere.

Bindingsperioden kan kun ændres af indskyderen (faderen) og er betingelserne herfor opfyldt, er forlængelsen gyldig. I denne forbindelse er det afgørende at få oplyst, HVORNÅR bindingen af børneopsparingen udløber og HVORNÅR bindingsperioden evt. er blevet forlænget. Da kontohaver nu er myndig og spørgeren derfor ikke længere er dennes værge, er det ikke sikkert at banken vil oplyse noget som helst til spørgeren/ moderen pga. af sin tavshedspligt. Det er derfor bedre at lade sønnen, som er kontohaver på børneopsparingen, kontakte banken for at få oplyst HVORNÅR bindings perioden udløber og HVORNÅR denne er blevet forlænget.