#226598
morsdreng

Som du selv oplyser, fremgår din forpligtelse til at indlevere økonomiske oplysninger til banken af selve gældsbrevet, men den kan også fremgå af bankens Almindelige bestemmelser for lån og kreditter eller af en eventuel bevillingsskrivelse. Det vil typisk dreje sig om indlevering af selvangivelse, årsopgørelse, evt. regnskab eller andre økonomiske oplysninger, men det kan afvige fra PI til PI. Indleverer du ikke den ønskede dokumentation, kan banken uden varsel opsige din kredit eller dit lån

Om banken også kan kræve at du udfærdiger og indleverer en oversigt over din samlede gæld med angivelse af rentesatser m.m. afhænger således at de regler og bestemmelser der er gældende mellem dig og banken men forpligtelsen kan evt. være omfattet af ”andre økonomiske oplysninger”. At banken begrunder sit krav om oplysninger med konkursloven er ikke rigtigt og meget uprofessionelt.

Da du både har et lån og en kassekredit i banken skal du passe på at det ikke ender med at din gæld til banken opsiges. Det er trods alt bedre at indlevere oplysninger om din gæld og dermed få “forlænget” dit lån og kredit i banken, end at stå med en opsagt gæld, fordi du ikke ville indlevere den af banken krævede dokumentation. At banken ønsker oplysninger om din samlede gæld når man skal kreditvurdere dig er ikke urimeligt. Når din gæld til banken først er opsagt, hjælper det ikke meget at indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet eller domstolene, hvis afgørelser først vil foreligge mange måneder eller år efter at opsigelsen fandt sted.