Forside Fora Bankskifte Børneopsparing Børneopsparing

#226316
morsdreng

Svaret er NEJ. Så lang tid kontoen er bundet/er en børneopsparing, kan der IKKE ske hævning eller udbetaling fra denne. Kontoen kan kun overføres til en børneopsparing i et andet PI, idet der kun må være én børneopsparing pr. barn.

Reglerne for børneopsparing er som følger:
En børneopsparing skal være oprettet senest i det år, barnet fylder 14 år, og kontoen skal være oprettet i barnets navn.
Der skal gå mindst 7 år, inden pengene kan hæves (bindingsperioden).
Ordningen kan maksimalt løbe til “barnet” fylder 21 år.
Forældre, bedsteforældre, oldeforældre mv. kan alle oprette en konto til barnet. Men hvert barn kan kun have én konto med de skattemæssige regler, der gælder for en børneopsparingskonto.
Der kan hvert år indskydes maksimalt 3.000 kr.
Det samlede indskud i ordningens levetid må maksimalt være 36.000 kr.
Du kan investere hele eller dele opsparingen i værdipapirer. I så fald skal der blot tilknyttes et depot til kontoen.
Der er ikke skattemæssige fradrag for indskud på en børneopsparing, men der betales til gengæld heller ikke skat på afkastet, hvad enten det er renter, udbytte, kursgevinster mv.