#226230
morsdreng

Hvilken type plantage? og hvor er den beliggende?

Hvilken dokumentation har du for dit tilgodehavende hos og dit ejerskab til 10% af plantagen?

Hvordan er ejerforholdet til plantagen? Er der tale om et aktieselskab eller anden form for selskab med begrænset hæftelse? eller er det et interessentskav som du ejer en del af sammen med

Kan du fremlægge et godkendt regnskab som dokumentation for plantagens indtjening og soliditet? Hvis plantagen ikke ejes af et selskab med begrænset hæftelse, bør du også fremlægge oplysninger om de øvrige ejeres økonomiske forhold.