#225822
morsdreng

Et ejerpantebrev og et pantebrev er IKKE det samme.

Ejerpantebrevets formål er at stille sikkerhed i en fast ejendom, mens selve betingelserne for lånet fremgår at det gældsbrev som ejerpantebrevet er pantsat til sikkerhed for.

Pantebrevet er i realiteten et gældsbrev som OGSÅ har sikkerhed i den faste ejendom og betingelserne for lånet og sikkerheden fremgår derfor af selve pantebrevet.

Den der låner penge ud er naturligvis ikke interesseret i, at de penge han har placeret til en god rente i en længere årrække indfries i utide og derfor kan gældsbrevet (hvis sikkerheden er et ejerpantebrev) eller pantebrevet indeholde bestemmelser om uopsigelighed fra debitors side eller at det kun kan indfries til en overkurs. Afregnes/udbetales pantebrevet til jer til en kurs på under 100, kommer I til at betale en “overkurs” såfremt I indfrier pantebrevet, da dette altid sker til kurs 100, medmindre andet fremgår af pantebrevet. Så I skal IKKE regne med at kunne optage realkreditlån om få år for at indfri eller nedbringe gælden ifølge. ejer- eller pantebrevet og hvis det i det hele taget er muligt vil det koste jer noget i form af overkurs og hvor er besparelsen så.

Så uden at kende indholdet af det gældsbrev som ejerpantebrevet skal tjene til sikkerhed for eller pantebrevet kan jeres spørgsmål slet ikke besvares og I bør derfor kende de konkrete betingelser for det tilbudte lån INDEN i blot overvejer at acceptere tilbuddet.