Forside Fora Privatøkonomi Danske Bank sløser med adresseoplysninger og skal betale erstatning. Danske Bank sløser med adresseoplysninger og skal betale erstatning.

#223986
test

nå så fandt jeg den aligevel, er en en ordentlig kilde til sagen.

http://www.pengeinstitutkendelse.dk/da/soeg-i-afgoerelser/vis-en-afgoerelse?VerdictId=b7f84b18-36d1-4326-934e-4a2f4206abf5

afgørelse er 3/2 og de tre siger

“Efter en samlet vurdering finder vi, at klageren på grund af egen skyld selv må bære halvdelen af tabet”

og


Alle medlemmer udtaler herefter:

Vi finder det ikke godtgjort, at Danske Bank i forbindelse med klagerens manglende netbankadgang eller manglende modtagelse af Visa/dankort har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar for banken.

hvordan en så speciel sag kan være et “Et tydeligt eksempel på, hvordan Danske Bank behandler sine kunder, de vidste tilsyneladende godt at manden ikke modtog breve.” viser vist mere at THSV er sur på danske bank ind noget om sagen.

jeg kan på ingen måde se i sagsfremstilling at det sku være godt gjort at danske bank sendet et brev som de vist ikke kom frem.