Forside Fora Privatøkonomi Danske Bank sløser med adresseoplysninger og skal betale erstatning. Danske Bank sløser med adresseoplysninger og skal betale erstatning.

#223912
morsdreng

PHL noget sludder at ingen har pligt til at have en nem-konto,. Det fremgår tydeligt af Lov om offentlige betalinger

§ 1. Personer over 18 år, som i henhold til lov om Det Centrale Personregister er tildelt et personnummer, og som ikke er registreret som udrejst af Danmark, skal anvise en konto i et pengeinstitut (en »Nemkonto«), hvortil offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af pengebeløb. Det samme gælder personer under 18 år, der i henhold til lov om Det Centrale Personregister er tildelt et personnummer, og som modtager betalinger fra offentlige myndigheder.