#223532
Erik Ib

Jeg har jo som 58 årig for længst passeret de 40 år, så det er ikke det der er spørgsmålet. Nej spørgsmålet er, om man på en eller anden måde bliver modregnet i pensionen, på grund af at man har hævet og måske brugt sin arbejdsmarkedspension før tiden.