#222200
morsdreng

Uanset om man er gift eller ikke, er det altid forbundet med både menneskelige og praktiske problemer at afslutte et ægteskab eller samliv Men problemerne bliver absolut ikke mindre, hvis økonomien fortsat er sammenblandet efter ægteskabets eller samlivets ophør, hvilket f.eks. er tilfældet hvis man fortsat ejer fast ejendom sammen og/eller fortsat hæfter solidarisk for en fælles gæld.

Og det er netop tilfældet her. Du ejer hus som p.t. er udlejet sammen med din ex., mens din nuværende samlever ejer hus sammen med sin ex,. hvor denne er i gang med at købe sig selv ud. Hvem der overtager dette hus og om din samleverske fortsat vil hæfte for en gæld efter salget fremgår ikke klart af dit indlæg.

I har derfor allerede INDEN køb af sommerhus en gæld på sammenlagt mindst 1.7 million, som muligvis vil falde, hvis din samleverskes hus overtages af hendes ex, samt udgifterne til sommerhuset og jeres nuværende bolig. At dit hus er udlejet og hviler i sig selv har i denne forbindelse ikke den store betydning, du hæfter fortsat for gælden med hvad deraf følger og en udlejet ejendom er svært sælgelig.

Så i mine øjne er det fuldt forståeligt, at hverken bank eller kreditforening er særlig varme på jeres planer om at købe sommerhus samme, så længe jeres økonomiske forhold fortsat er sammenblandet med jeres tidligere samlevere. Oplysningen om at banken finder jeres rådigheds-beløb for lille, bør I tage alvorligt.

Dit subjektive argument om, at vil købe sommerhus for at I kan få et åndehul, hvor i kan dyrke jeres fritidsinteresser har ingen vægt overfor en långiver, som meget forståeligt kun lægger vægt på jeres formue- og indkomstforhold og tilstedeværelsen af et realistisk rådighedsbeløb.

At din fotovirksomhed som du driver på hobbybasis kan låne eller investere i sommerhuset er umuligt. Sommerhuset kan i praksis kun købes af dig og/eller din samleverske og i denne forbindelse vil en hobbyvirksomhed med en mulig årsomsætning på ca. 50 tkr. hvoraf der også skal betales skat, være uden den store betydning. I øvrigt må du ikke bebo sommerhuset hele året og du må heller ikke uden tilladelse drive erhverv fra et sommerhus. Alt hvad du kan håbe på er, at banken vil medtage overskuddet efter skat i dit rådighedsbeløb

Så glemt det, jeres planer har ingen gang på jorden før end I er ude at jeres tidligere forhold – også økonomisk.

Til din orientering kan jeg oplyse, at jeg i mange år har beskæftiget mig med kreditvurdering af bankkunder, så min ovennævnte vurdering er ikke grebet fuldstændig ud af luften.