#221392
morsdreng

Den nuværende forældelseslov har efter en overgangsperiode på 3 år været gældende fra 1.1.2011, og den indeholder INGEN 20 årig forældelsesfrist. Hovedtrækkene er, at den tidligere 5 årige frist er nedsat til 3 år , mens de tidligere 20 år er nedsat til 10 år. Fælles for alle er, at forældelsesfristen nu regnes fra forfald og ikke længere fra gældens stiftelse