#219986
humseper

Taget fra sydinvest:

Gaver fra forældre
Hvis investeringsbeviser er givet som gave fra forældre (også stedforældre og plejeforældre), bliver eventuelle udbetalte udbytter fra investeringsbeviserne beskattet hos giveren. Dette gælder til og med det år, hvor barnet fylder 18 år (eller gifter sig under 18 år).

Kursgevinster og –tab fra salg af investeringsbeviser bliver derimod altid beskattet hos barnet.
Dette gælder ikke børneopsparing, da al afkast på børneopsparinger er skattefrie.

For frie midler
Kursgevinster og –tab på obligationsafdelinger: Unge under 18 år skal betale skat af kursgevinster, når deres indkomst overstiger personfradraget, som i 2015 er på 34.800 kroner.

Unge har fordel af akkumulerende afdelinger: For unge under 18 kan det være en fordel at vælge at investere i akkumulerende afdelinger. Afdelingerne udbetaler ikke udbytte, og afkastet kommer alene som kursstigninger eller kursfald. Overstiger kursgevinsterne og barnets øvrige indkomster ikke frikortsbeløbet, skal der ikke betales skat af gevinsten.

Dette betyder vel, så vidt jeg kan se, at gevinster ved akkumulerende afdelinger bliver trukket fra barnets personfradrag.