#219600
peter holm larsen

Kære Morsdreng og HalliHallo

Ordet registrant bruges også i andre henseender end “dokumentfortegnelse” og som den person der er registreret på kontoen.

Hvis du er i tvivl om ordets anvendelse i praksis kan du kigge på følgende link.

https://www.dk-hostmaster.dk/faq-pages/roller/
http://www.e-c-s.dk/blog/hvad-er-forskellen-paa-registrant-fuldmaegtig-og-betaler/

Så er det ord vel klart for alle 🙂

Når jeg omtaler ejerskab henvises den skattemæssige definition af ejerskab som kan være såvel direkte som indirekte se fx.

http://www.tax.dk/jv/cb/C_B_1_3_3_3_3.htm

Der er vel ikke meget stråmand i direkte og indirekte ejerskab. Spørger man hvem ejer butikskæden Jysk svarer hovedparten givet “Lars Larsen”, som dette kun er “rigtigt” som et direkte ejerskab af 100% ejerskab af holdingselskabet og datterselskabet Jysk.

Det er der vel intet mærkeligt i han har konstrueret det sådan, og næppe for at skjule noget eller snyde nogle og intet med en stråmand at gøre.

Så jo selv om pengene står hos andre, mener jeg at hvis jeg anvender SKATs fortolkning af ejerskab, så må det være en retvisende måde at udlægge fakta på.

Og nej jeg har intet motiv for at skjule noget for nogen kreditorer, eller bringe det i kreditorly – og da hele formuen jo er kontrolleret af mig 🙂

Kan ikke lige huske jeg i denne tråd har skrevet jeg ville melde Mybanker til politiet. Men har i et par gange skrevet til Mybanker og bedt dem enten slette et givent indlæg fra deres site da jeg i modsat fald ville indgive politianmeldelse mod skribenten af indlægget, hvor Mybanker muligvis ville blive pålagt at oplyse skribenten identitet. Men det er vil ikke at true som sådan.

True hvis jeg skal linke til ordet, “udtrykke sin hensigt om at man vil skade eller straffe nogen hvis ikke der bliver gjort som man forlanger”. Jeg tænker ikke det op nogen måde vil skade eller straffe Mybanker at de skal oplyse identiteten på en bruger. Og man kan vel aldrig true med at anlægge en indgive en politianmeldelse sådan i praksis. Det er vel netop den rigtige måde, at angribe en tvist, hvis man er uenig, at lave ultimativt domstolene afgøre en tvist.

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=true

Men nu vi er ved begrebet ærekrænkelser så er det jo en helt fast del af straffeloven.

Og begære aktindsigt hos FTS er jo helt efter loven – netop derfor man har reglerne om aktindsigt. Man kan da ikke fordømme personer der krævet agtindsigt i den offentlige forvaltning, som hovedregel – og der intet umoralsk i at begære agtindsigt i oplysninger som kan have en væsentlig økonomisk værdi for mig. Det er vel et af de basale formål!

Men Hallihallo, du kan jo starte med at skrive her, klart og tydeligt, at du mener jeg lyver og anføre på hvilke punkter du mener jeg lyver. Det er vel på sin plads at man når man fremsætter sådanne påstande i det offentlige rum, dokumentere sine påstande. Jo netop derfor uden at true, vi har paragrafferne i straffeloven om ærekrænkelser og erstatningsreglerne herfor.

I øvrigt tankevækkende du ikke kommenterede at du (HalliHalo) i dag var ude på det værksted jeg anbefalede og hvad der stod på adressen – Autopartner 🙂 Ja ikke 🙂 Så ikke helt løgn hvad jeg skrev 🙂

Men lad os se, hvor meget HalliHallo tør skrive om løgn, nu du er opmærksom på bestemmelserne i Straffeloven.

Skal blot til orientering henvise til § 267 – så er grundlagte for

§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

og den skærpende bestemmelse hvis forhånelsen fremsættes i en videre kreds, § 266B:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Det er ingen trussel men alene en orientering omkring relevante paragraffer i straffeloven.

PS: Hvis nogle forsat tvivler på værkstedet jeg har linket til var en del af Autopartner linker jeg gerne dokumentation 🙂