#219432
Michael

For bankens vedkommende er lejeindtægten absolut ikke sikker. I princippet kan dine forældre flytte dagen efter købet så der er ingen sikkerhed i denne indtægt overhovedet. Banken har intet “pant” i indkomsten så at sige.

Uddannelse er absolut relevant, men med 4 år til endt forløb kan vejer den nuværende lille indkomst alt for tungt uanset hvordan jobsituationen måtte se ud for dit felt.