#215244
ElkHorn

I den tid aftalen med en given arbejdsgiver gælder, dvs. i en given medarbejders ansættelsesperiode, giver det mening at begrænse mulighederne for at opsparinger flyttes til andre pensionsselskaber eller pengeinstitutter.

Derimod bør det være underordnet for det pågældende pensionsselskab hvor opsparingen flyttes hen, hvis den flyttes efter ansættelsesperiodens ophør. Om opsparingen flyttes til et andet pensionsselskab eller til et pengeinstitut påvirker jo ikke indtjeningen hos det pensionsselskab hvor pengene oprindeligt blev indbetalt.