#214874
Anonym

Sorry

F5 30 år uden afdrag (1.609.000) har renten på 1,1738% p.a. med bidrag på 3050 kr. pr. kvartal.
F5 10 år med afdrag har renten (ca. 400.000 tilbage) på 1,5773% p.a. med bidrag på 1275 kr. pr. kvartal.