Forside Fora Privatøkonomi Fortjeneste ved salg af forældrekøb Fortjeneste ved salg af forældrekøb

#214734
Anonym

Hej Nora.

Det lyder ganske fornuftigt med den løsning, hvor skat udsættes til overskud kan hæves til bundskat. For videreførsel af virksomhedsskatteordning skal I fortsat have den ene lejlighed, da virksomhedsordning forudsætter, at der er et erhvervsaktiv i ordningen.

Vær opmærksom på at når overskud hæves mens I er på folkepension, kan det dog medføre modregning i folkepensionstillæg og da er samlet “beskatning” reelt omkring 57% og så giver det ingen mening fremfor at hæve overskud til topskat nu. Hvis I har været aktiv i driften ved indtjening af overskuddet vil det dog ved hævning betragtes som arbejdsindtægt, hvor man som pensionist må have indtægt årligt op til kr. 60.000,- efter AMB uden modregning i pensionstillæg. Hvor vidt man har været aktivt i driften, når der er tale om udlejning kan nok være svært at vurdere, men har man blot selv lavet regnskab eller som udlejer foretaget renoveringsarbejde, synes det at opfylde kriteriet.

Kontanter i virksomhedsskatteordningen må gerne anvendes til at afvikle gæld i virksomhedsskatteordningen.

Ved investering er ganske særlige regler, der skal overholdes, da køb af aktier eksempelvist vil betragtes som værende udtræk af virksomhedsskateordningen og dermed medføre beskatning af det investerede beløb. Det skal være akkumulerende investeringsfonde der investeres i for at undgå dette. Så her skal I være varsomme og søge professionel rådgivning.

Skattesats er for øvrigt i år nedsat til 23,5 og falder næste år til 22. Dog er det en a’conto skat, så I sidste ende sker der fuld beskatning ud fra de satser, der så er til den tid på personlig indkomst.

Håber det giver god mening.