#212764
sorring

Der er vist ikke andre muligheder end at oprette konto i ikano-bank, der tilbyder højeste indlånsrente i øjeblikket. Bemærk, at rentetilskrivning først finder sted, når kontoen blive opgjort ved udløb – altså ingen løbende rentetilskrivning “undervejs”. Kombinér eventuelt med parkering af nogle midler på indlånskonto i Santander-bank i en periode og se, om ikke renteniveauet bedrer sig i løbet af nærmeste fremtid.