#212262
thsv

Nordea er klart den bedste bank jeg har haft gennem årene.

DB vil jeg klart fraråde, da deres rådgivning er for dårlig og de ikke forstår kundens ønsker, men blot tænker på at sælge så meget som muligt, altså også forsikringer mm.

Skandia- og senere Eik var udemærket og den korte kontakt med JB antydede at de var ligeså professionelle som Nordea.

Store banker vil altid have utilfredse kunder, men det er typisk fordi kunderne ikke får, hvad de selv syntes deres økonomi er god nok til. Husk at en bank er en forretning der skal leve af at låne penge ud, og fortjenesten er altså dårlig, hvis kunden ikke kan betale.

PS: for kunder med ringe engagement er Nordea nærmest en fordel-minus bank, grundet kravet om engagementets størrelse.