#210956
morsdreng

Det drejer sig IKKE om at nedgøre eller korrigere andre, men alene om at afsløre hykleriet hos personer som uden nærmere kendskab til den finansielle branche mener, at have så store erfaringer og have erhvervet en så omfattende viden på området, at det berettiger dem til dele disse med andre i mere end 3700 indlæg på dette debatforum.

Og for at skære det ud i pap, i forhold til at “komme frem” er det uden betydning om modtageren har læst meddelelsen eller ikke, ligesom “komme frem” er et krav i forhold til et påbud og for en rettidig accept af et tilbud.

At “komme til kundskab” betyder at modtageren har læst meddelelsen og er f.eks. afgørende for, hvornår et tilbud kan tilbagekaldes.

EN AFTALE ER DERFOR INDGÅET ALLEREDE NÅR ACCEPTEN ER KOMMET FREM, JFR. AFTALELOVENS § 2 OG IKKE SOM DET FEJLAGTIGT OPLYSES, NÅR DEN ER KOMMET TIL KUNDSKAB.

I den aktuelle sag er risikoen for at accepten af F1 lånet ikke er kommet frem derfor spørgerens. Hvis bankens materiale som oplyst ovenfor angiver, at manglende accept/reaktion fra debitors side betyder en automatisk refinansiering af F5 lånet, kan banken naturligvis ikke informere spørgeren om manglende rettidig accept. At debitor/spørger efterfølgende ikke har modtaget materiale fra banken om refinansieringen lyder usandsynligt, især når man uden at kny har betalt 3 kvartalers ydelser på lånet.

Men et endeligt svar forudsætter et nærmere kendskab til indholdet af det materiale som banken har udsendt i forbindelse med refinansieringen og den mulige omlægning til F1.