#208942
Michael

Citat: “Når det kun er konkurrence parameteret der holder niveauet nede på Bidrags-satsen, vil det meget sandsynligt blive en fri justerings-skrue når rentemarkedet stiger, således at omkostningsniveauet på lånet samlet set, holdes lidt under niveauet af, hvad en ny finansiering kan skaffes til.”

Næ, jeg tror faktisk det er lige omvendt. De kraftigt faldende renter siden 2009 har bevirket, at kundernes ydelser er faldet kraftigt og dette har kreditforeningerne set som mulighed for at få en del af gevinsten i. Noget af stigningen er helt sikkert berettiget i markedsforhold, ejendomsprisfald, krav til solvens osv, men ingen tvivl om at de har villet score lidt af kagen også.

Personligt ser jeg ikke de store stigninger i bidragssatserne i nærmeste fremtid. Jyske Banks “F1”-lån og brud med Totalkredit er helt sikkert med til at skærpe konkurrencen til glæde for kunderne.