#208228
morsdreng

Kære tvn, der er intet galt eller usædvanligt i, at et hus købes i en persons navn. Det har endda tidligere været sædvanligt, at ægtefæller købte hus alene i mandens navn, hvilket er uden større betydning, hvis ægtefællerne har alm. formuefællesskab.

Jeg har selv købt huse alene i mit navn, men i modsætning til dig, har købene været baseret på begge ægtefællers indkomst. Havde købene kun været baseret på min indkomst, havde det enten ikke været muligt at købe hus eller også havde dette været mindre og dårligere end hvad husstandens samlede indkomst ellers berettiger til. Og sådan vil det blive for dig og derfor ryger du mellem 2 stole.

Du vil basere dit huskøb på, at du økonomisk skal betragtes som værende enlig mor, uagtet at du er i et samliv med dine 2 børns far. Det lægger da op til tvivl om samlivets realitet. Men hvis du er sikker på, at du ender med at blive enlig mor, er din disposition rigtig og udtryk for rettidig omhu – ellers ikke.

Dine indlæg tyder på, at du mener, at dine økonomiske forhold vil være bedre hvis du var enlig end hvis du var i samliv. Det må være en misforståelse, som ikke mange af landets enlige mødre vil give dig ret i. Det er absolut IKKE rigtigt, at du har bedre muligheder for at købe hus som enlig forsørger – tværtimod.

Men det værste er de rammer for jeres fremtidige samliv i huset som du skaber ved at købe dette på grundlag af en økonomi opgjort som om du var enlig mor. Det lover ikke godt for samlivet.

Hvis din samlever skal betale til dig, hvad enten det er for sig selv, for børnene, leje for at bo hos dig eller forbrug m.m. vil din økonomi i huset blive afhængig af ham, og i så fald vil enhver fornuftig bank stille krav om hans medhæftelse på gælden, og så er vi tilbage ved 1ste afsnit i mit tidligere indlæg.

Jeg synes, at du har en “skæv” tilgang til huskøbet m.m. og at enten du og/eller banken har misforstået noget i sagen. Så du vil med sikkerhed få gavn af at kontakte en advokat for at få oplyst, hvordan samlevende kan skrue et huskøb sammen. Når du alligevel er hos ham, kan du passende få set på behovet for testamente, begunstigelser i forsikringer m.m., for medmindre I har lavet testamente, arver din samlever ikke dig.