#206868
morsdreng

Kære downunder, er det ikke lidt naivt at tro, at du her på siden kan få oplyst hvilke banker der vil låne dig penge til køb af et hus der skal udlejes? Det er da soleklart, at det kan ingen vide, heller ikke selv om man er eller har været bankansat. Du kan højst forvente at få oplyst, hvilke momenter banken vil lægge vægt på i sin kreditvurdering – og de oplysninger HAR du fået.

Men det er stensikkert, at du ikke vil kunne låne HELE købesummen og at man vil forlange at du selv kommer med en væsentlig del af købsprisen, fordi:

– Banken vil af naturlige grunde næppe foretage en kreditvurdering af dine forhold i Australien, idet man er uden kendskab til australske forhold og hvilken dokumentation der findes vedrørende en persons økonomiske forhold.
– Banken vil derfor basere sin kreditvurdering og sikkerhed på den ejendom du påtænker at købe i DK, også fordi inddrivelse af tilgodehavendet i Australien – såfremt du ikke skulle betale – er særdeles omkostningskrævende og kompliceret.
– Da huset er udlejet, er det er ikke så lige til at komme af med lejerne, så sikkerhedsværdien for banken er væsentligt lavere end hvis du selv havde boet i huset, idet du i så fald kunne sættes ud med fogedens hjælp “dagen efter” tvangsauktionen.
– Banken kan alene tiltræde pantet ved vat sætte huset på tvangsauktion, men buddene på en udlejet ejendom vil være væsentligt lavere end hvis huset havde været beboet af ejeren eller stået tomt, idet en auktionskøber kan risikere at skulle bruge op til 1 år på at “slippe af” med lejeren
– At banken i forbindelse den mulige inddrivelse af sit tilgodehavende skulle “måle” din tilknyt-ning til Danmark og det forhold, at du har familie i Danmark er en misforståelse. Familie i DK har INGEN betydning for vurderingen af din kreditværdighed.

I øvrigt er der andre momenter som du bør få undersøgt, nemlig beskatning af og fastsættelse af lejeindtægten samt betaling af ejendomsavancebeskatning, den dag du sælger huset. Du bør derfor få din familie til at anbefale en lokal advokat, der kan hjælpe dig med dette og som sandsynligvis også kan formidle kontakt til et lokalt pengeinstitut.

Jeg har i 13 år beskæftiget mig med kreditvurdering i et af DK´s største pengeinstitutter, så jeg mener at have baggrund for at fremkomme med ovennævnte.