#205826
Anonym

Skattemæssig afskrivning af privat tilgodehavende?
Over et par år har jeg haft en sag om en tvist i forbindelse med maling af et tag.
Sagen har fulgt de regler, der nu engang er i sådan en tvist, med syn og skøn og efterfølgende retssag, der mundede ud i en dom, der for mit vedkommende betød, at jeg skulle have en erstatning på 18.000 kr.
Modparten er efterfølgende blevet erklæret konkurs og konkursboets kurator har i august sidste år afsluttet konkursboet.
Skifteretten har derefter for debitor indledt en gældssaneringssag med kurator som medhjælper. Denne sag er nu også afsluttet, idet debitor har tilbagekaldt sin ansøgning om gældssanering.
Nu er jeg så spændt på om jeg (med den afsluttende skrivelse, hvori der bl.a. står “Kreditorerne,kan straks foretage skattemæssig afskrivning af kravet” i hånden) som privat person kan foretage denne afskrivning, og i givet fald, hvordan jeg skal bære mig ad i den sammenhæng. Et spørgsmål til skattemyndighederne i den forbindelse har ikke skabt den store klarhed for mig.