#205766
Michael01

Undskyld stavefejl

I deres vilkår står der

“Indgår flere kunder aftale om en fælles konto, kan hver af kontohaverne disponere alene over kontoen, medmindre andet er aftalt. Dør en af kontohaverne, er Coop Bank dog berettiget til at spærre kontoen for at sikre afdødes bo.
Optagelse”