#205486
Anonym

Test – fri proces bevilges af Civilstyrelsen, hvis personens indkomst er under en vis grænse, i hvilken forbindelse der tages hensyn til om ansøger er gift/samlevende og antal hjemmeboende børn.

For nogle år siden blev reglerne ændret, såedes at fri proces nu altid er subsidiær i forhold til ansøgers eventuelle retshjælpsforsikring, dvs. har den der ansøger om fri proces en retshjælpsforsikring, skal forsikringen altid betale, også selv om ansøgers indkomst er under grænsen for hvornår denne kan få fri proces. Kun hvis ansøger IKKE har nogen retshjælpsforsikring og en indkomst under grænsen for fri proces, betales alle omkostningerne af det offentlige I praksis ordnes det økonomiske mellem Civilstyrelsen og ansøgers forsikringsselskab.

Eneste økonomiske forskel mellem fri proces og retshjælp er, at ansøger IKKE skal betale nogen selvrisiko såfremt denne har fået bevilget fri proces, idet selvrisikoen i så fald betales af det offentlige.