#205054
Niels Rasmussen (3)

Gode pensionsråd findes IKKE, bl.a. af følgende 2 grunde:

1) En pensionsordning er underlagt de til enhver tid gældende beskatningsregler – og disse kan stort set ændres med dags varsel.

2) En pensionsudbetaling er underlagt de til enhver tid gældende regler for modregning i eksempelvis ældrecheck, folkepension mm. og varmehjælp når pensionen kommer til udbetaling.
Se evt. siden:
http://www.pensionsdebat.dk/

Skulle jeg alligevel give et par råd, da må det være:

a) En aldersopsparing/aldersforsikring er nok det mindst ringe produkt der er på markedet i dag

b) Det gamle råd om at være gældfri når man starter sin pensionstilværelse gælder – efter min opfattelse – også anno 2014 ( og muligvis måske også anno 2025 og senere )

med venlig hilsen
Niels Rasmussen