#205028
Mr R

Jeg kan godt uddybe .

Hvad er beregningsgrundlaget for PAL-skat?
PAL-skat beregnes på baggrund af alt afkast, renter udbytter og kursgevinster også kursgevinster, der ikke er realiseret. Betalte omkostninger til formueforvaltning, f.eks. depotgebyr, bliver fratrukket beregningsgrundlaget.

Har du en ordning, der er oprettet før 1982, hvor afgiften blev indført, betaler du kun forholdsmæssig PAL-skat.