Forside Fora Bolig og realkredit kautionist kautionist

#205002
Anonym

Spørgsmålet var, om kautionisten havde adgang til hovedmandens økonomi og reglerne for hvornår banken skal kontakte kautionisten. Svarene herpå er:

At siden 1.1.20002 skal pengeinstituttet udlevere en pjece om kaution og konkrete oplysninger om låntagers økonomi til kautionisten. Dette sker i form af oplysning om låntagers samlede gæld til PI, seneste skattemæssige årsopgørelser og sidste 3 lønsedler. Kautionisten skal kvittere for modtagelsen. Du kan finde mere herom på Finansrådets hjemmeide

Hvis låntager ikke betaler til tiden skal kautionisten betale. Iflg. § 48 i lov om finansiel virksomhed, skal PI senest give kautionisten meddelelse om restancer inden der er gået 3 måneder regnet fra den enkelte ydelses forfald, idet man i modsat fald mister kautionen for den pågældende restance. Men dette er en sidste frist, hvorfor banken vil kontakte kautionisten/din far længe inden restancen bliver 3 måneder gammel. Så betale du ikke til tiden skal du regne med, at pengeinstituttet kontakter kautionisten evt. efter at have sendt en enkelt rykker til dig.