#115538
Anonym

Hver ENESTE gang nogen har fortalt mig, at “PBS ikke har betalt regningen” har det været deres egen skyld, men folk elsker at lege “den lille mand” som er blevet snydt af den store, slemme kapitalist.

Men når det kommer til stykket skyldes det altid manglende dækning på kontoen.

I gentagne tilfælde af manglende dækning kan banken opsige tilslutningsaftalen uden varsel, og det er især her folk flejner helt ud. Men reglerne er meget simple, det står i §10 af “Generelle regler for debitorer i Betalingsservice”: “I tilfælde af væsentlig misligholdelse, herunder at De gentagne gange ikke har haft dækning på Deres konto jf. § 3, kan Deres pengeinstitut hæve aftalen uden varsel.”

Hvis du insisterer på at banken har handlet uagtsomt er de faktisk erstatningsansvarlige for direkte tab efter §13, hvor der blandt andet står: “Pengeinstituttet er ansvarlig for direkte tab, som påføres Dem, og som skyldes, at de involverede pengeinstitutter
eller PBS har handlet uagtsomt. Dette gælder dog ikke i det omfang, tabet skyldes Deres egne forhold.”

Dette direkte tab vil dog, for privatkunder, i praksis sige rykkergebyret for første udsendte betalingspåmindelse.

Men ved du hvad, op i røven med alle paragrafferne og de juridiske spidsfindigheder, for det hele kan koges ned til en ting: Betal dine regninger.

Hvis en betaling udebliver, hvad enten der et bankens eller din egen skyld, så får du en betalingspåmindelse, og du får ENDNU en betalingspåmindelse, og sørme ikke om du får EN TREDJE betalingspåmindelse, hvor der udtrykkeligt står, at du risikerer registrering i RKI.

Du har haft masser af muligheder for at betale dine regninger, men du har åbenbart ikke haft viljen eller evnen til at betale, og du er derfor under alle omstændigheder ikke egnet til at få et lån.

Og Michael: Hvad bilder du dig ind at håne folk, fordi de skriver dårligt. Må folk ikke deltage i et debatforum, hvis de ikke er så gode til at formulere sig på skrift? Hvordan skal de blive BEDRE, hvis de ikke engang må øve sig? Det er utroligt dårlig stil Michael.