#202330
thsv

Michael, renten steg ingenlunde 5% i efteråret 2008, med datidens 4% F1-obligationer ville det have betydet at den korte rente skulle overstige 9% ved refinansieringen.

Med den nugældende 2% F1-obligation skal renten op på 7% før konverteringen til fastforrentet 7% gennemføres. Så F1-renten skal faktisk stige med op mod 6,5% fra det nuværende niveau sådan som lovforslaget er skruet sammen.