#200924
Anonym

beer:

Jeg blev arbejdsløs, uden indtægt, da du blev færdiguddannet. Det er da godt at du har let ved at få arbejde, men din egen situation gælder jo altså ikke for alle. Jeg har arbejde mindre end halv tid, med skiftende arbejdspladser i hele landet, med korte vikariater, som ingeniør eller som ufaglært arbejdskraft på byggepladser, arbejde som i høj grad overtages af polakker.

Det er meget utilfredsstillende og uden at jeg er misundelig på andre, synes jeg trygheden og velstanden i Danmark er blevet meget ulige og uretfærdigt fordelt. Jeg vil meget nødig blive afhængig af folkepensionen, da jeg slet ikke har tiltro til at politikerne vil bevare den. Det er altid lettest at stjæle fra de svage og gamle, også for politikere.