#199644
Anonym

Jeg er meget enig med de ovenforstående debattører, i at det er vanskeligt at få en bare nogenlunde seriøs debat med VBturbo. Det skyldes dels, at tonen er skinger fordi han nærer en indædt subjektiveret had mod Danske Bank. Og det skyldes dels, at han faktisk ikke forstår sig på at læse et basalt bankregnskab.

Det han fremturer med er populitiske synspukter som:

1) At staten ikke skulle have grebet ind og hjulpet bankerne i 2008, men i stedet skulle have arbejdet aktivt for, at vores finansielle infrastruktur i Danmark skulle bryde sammen. Sandheden er at staten har tjent gode penge på bankpakkerne. Skatteyderne har ikke tabt en eneste krone.

2) At Danske Bank hives frem særskilt i forhold til reklassifikation af obligationer. Dette er historieforfalskning. Alle større reklassificerede på det tidspunkt, og med god grund. Der var reelt ikke nogen markedsbaseret prissætning på de nævnte obligationer i en periode fra 2008-2009. Markedet var brudt sammen. Det kan jo altså ikke være meningen at staten ligefrem aktivt skal gå ind og arbejde for en destabilisering af den finansielle sektor under kriser.

3) At blive ved med at fremhæve “undtagelserne” frem for “hovedlinjen” i bankens resultater. Alle ved, at leasingskandalen omkring Stein Bagger var tabsgivende, lige som Straarups investering i Irske Banker har vist sig at være en rigtig dårlig beslutning. Men alle ved også, at dette ikke er udtryk for den generelle linje i banken.
Hvis vi kigger på hovedlinjerne, så udgør tabene på Stein Baggersagen mindre end 0,001% af udlånet lige som de Irske udlån er nu nede på at udgøre 3,5% af den samlede udlånsportefølje. Derfor er det fuldkommen urimeligt at generalisere kredittilstanden i Irland til den generelle lånebog. Faktum er igen, at Danske Bank har haft overskud hvert eneste år de sidste 20 år. Faktum er også, at Danske Bank hvert år har haft dybdegående besøg af Finanstilsynet, hvilket jo i sagens natur umuliggør at store tab kan skjules i årevis.

4)Det er videre dybt populistisk at blive ved med at fremstille Finanstilsynets krav om et løft af de risikovægtede aktiver som en katastrofe, der bringer banken på randen af et krak.
Sandheden er jo, at det individuelle solvensbehov ved ændringen i RWA faktis sænkes med 1,3%, mens solvensen sænkes med 2,5%. Dvs. at netto reduceres solvensoverdækningen kun med 1,2%.
Der er fortsat tale om en massiv solvensmæssig overdækning, og du mangler at se tingene i et større perspektiv. Ser vi bare et år tilbage, så er solvensen løftet fra 17,6% til 21,6%. I det perspektiv virker det ikke skræmmende, at solvensen nu rulles et halvt år tilbage til et niveau der hedder 19,1%. Solvensen er fortsat væsentligt højere end for et år siden, mens det individuelle solvensbehov samtidig er lavere.

Så igen vil jeg opfordre til, at du stopper dit uforstandige og usaglige verbale venetta mod Danske Bank. Den eneste, der står tilbage og er til grin, er dig selv!