#199636
Anonym

Det er fuldstændig umuligt at forstå hvad fanden det er du skriver Vbturbo.
Alle de citater du kaster ind og svare halvt på giver ingen mening for debatter. Dette er ligeledes gældende for de usaglige svinen til at Kolding.
Hvis du istedet brugte dine kræfter på seriøst at fremstille din holdning og underbygge den med relevant fakta var det noget mere interessant.
Du skriver f.eks. at Danske Bank fik lov til at reklassificere deres obligationsbeholdning. Det var vist ikke noget der kun gjaldt DB. Du burde måske også undersøge baggrunden herfor og derefter om det stadig er en praksis der bruges.
Det lader også til at du mener at der er blevet holdt en hånd over DB i forhold til bankpakkerne. Det må du da meget gerne uddybe lidt mere. Når du nu er i gang. Kan du så ikke lige forklare mig hvad ATPs pengekasse har med DB at gøre.
Du skriver også at DB er tabsgivende. Må jeg henvise til tilsynets markedsrapport for 2012. Her står der bl.a. at DB og de andre gruppe 1 banker har langt den laveste nedskrivningsprocent og langt den bedste bonitet på deres udlånsportefølje.

Man burde måske i højere grad spørge om ikke tilsynet med Ulrik, Vi skal være det skrappeste tilsyn i verden, Nødgaard er gået for vidt.